CoNAS

COMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR

“Nemultumiri legate de metodele de finantare şi furnizare a serviciilor medicale au aparut în mai toate statele membre ale Uniunii Europene. Principalele probleme comune, desi cu grade diferite, sunt deficientele sistemelor, de a face fata schimbarilor de patern al bolilor,de a reusi sa ofere accesul echitabil la serviciile medicale si de a furniza aceste servicii medicale la o calitate superioara.
Preocuparile comune rezulta din strategii de solutionare similare dar si diferite în functie de necesitatiile fiecarui stat în parte.Cautarea solutiilor de crestere a eficientei implica cautarea unor solutii de imbunatatire sau de stabilizare a calitatii prestarii serviciilor luând în considerare, evident, limitele financiare pentru atingerea unui grad crescut de satisfactie a populatiei cu serviciile oferite de sistemul medical.”

HEALTH CARE SYSTEMS IN THE EU / A COMPARATIVE STUDY,
Publisher by EUROPEAN PARLIAMENT

COMUNICATE

[20.10.2014] Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de ocupare a postului de Director General al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor din 11 și 14 noiembrie 2014…

[17.10.2014] COMUNICAT în atenția celor înscriși în programul de formare a evaluatorilor pentru trimestrul IV 2014 (candidați care au depus dosarul complet până la 13.10.2014, inclusiv)…

[16.10.2014]  Ordinul Președintelui CoNAS nr. 277/15.10.2014 pentru constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea desfășurării concursului/examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Director General din cadrul Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor

[10.10.2014] DECLARAŢIE ÎN VEDEREA CALCULĂRII IMPOZITULUI PE VENIT ŞI CONTRIBUȚIILOR DATORATE DE EVALUATORII DE SPITALE LA BUGETUL DE STAT ŞI RESPECTIV, LA BUGETELE ASIGURĂRILOR SOCIALE ŞI FONDURILOR SPECIALE

Ordinul

Declaratia

[10.10.2014] COMUNICAT ÎN ATENŢIA EVALUATORILOR Co.N.A.S. DESEMNAŢI MEMBRI ÎN COMISIILE DE EVALUARE ALE SPITALELOR ÎN PERIOADA 06.10.2014-06.11.2014

[10.10.2014] Ordinul nr. 263/08.10.2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul Președintelui CoNAS nr. 252/2014 privind aprobarea Comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării – trimiestrul IV 2014 – număr, coordonare, componență nominală.

[01.10.2014] Amanarea primei sesiuni de formare a evaluatorilor ( 06-10 octombrie 2014) – TRIM. IV 2014…

[30.09.2014] Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor organizează concurs pentru încadrarea personalului contractual în functia de Director general…

[29.09.2014] A FOST APROBAT TARIFUL ORAR DE PLATĂ A SERVICIILOR DE NATURĂ INTELECTUALĂ PRESTATE DE CĂTRE EVALUATORII CERTIFICAŢI AI COMISIEI NAŢIONALE DE ACREDITARE A SPITALELOR ÎN CADRUL COMISIILOR DE EVALUARE A SPITALELOR ÎN VEDEREA ACREDITĂRII, ÎN PRIMUL CICLU DE ACREDITARE 2011 – 2015…

[29.09.2014] Anunţ refereritor la condiţiile de organizare şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de Director general şi bibliografia pentru susţinerea concursului …

[24.09.2014] Modificarea Ordinului Președintelui CoNAS nr.82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare și reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014…

[24.09.2014] COMUNICAT ÎN ATENTIA EVALUATORILOR CoNAS desemnați membrii în Comisiile de evaluare ale spitalelor aprobate pentru derularea procesului de acreditare in trim. IV 2014…

[24.09.2014] Ordinul Presedintelui CoNAS privind aprobarea Comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării – trimestrul IV 2014 –…

[19.09.2014]  Procedură de sistem privind repartizarea aleatorie a evaluatorilor incluși în Registrul evaluatorilor de spitale al CoNAS în vederea evaluării unităților sanitare cu paturi din România…

[19.09.2014] Ordinul Președintelui CoNAS nr.240/19.09.2014 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind repartizarea aleatorie a evaluatorilor incluşi în Registrul evaluatorilor de spitale al CoNAS în vederea evaluării unităţilor sanitare cu paturi din România…

[19.09.2014] Modificarea Ordinului Preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 280/2013 privind stabilirea cuantumului taxei individuale aferentă programului de instruire a evaluatorilor de spitale certificaţi de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, precum şi al taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale…

[18.09.2014] Ordinul Președintelui CoNAS nr. 242/19.09.2014 privind modalitatea de desfășurare a procesului de instruire a persoanelor ce doresc să dobândească calitatea de evaluator certificat de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor precum și Modelul Cerere de înscriere în programul de formare a evaluatorilor de spitale, cu modificările ulterioare…

[18.09.2014] Calendarul programului de formare a evaluatorilor pentru perioada octombrie – decembrie 2014 …

[18.09.2014] COMUNICAT – În perioada octombrie-decembrie 2014, se organizează 5 sesiuni de instruire pentru persoane care doresc să dobândească calitatea de evaluator de spitale. …

[17.09.2014]  Modificarea și completarea Ordinului Președintelui CoNAS privind implementarea Hotărârii Comitetului Director privind aprobarea replanificării vizitelor de evaluare în vederea acreditării …

[17.09.2014] Aprobarea planului multianual de acreditare a spitalelor pentru primul ciclu de acreditare 2011-2015…


Arhivă comunicate de presă…>>


[28.06.2010] STANDARDE, CRITERII DE ACREDITARE, MODALITATI DE VERIFICARE A RESPECTARII CRITERIILOR ÎNAINTATE ORGANULUI CONSULTATIV CoNAS.

REFERINŢA 1 MSO MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ORGANIZAŢIEI
REFERINŢA 2 MOI MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR
REFERINŢA 3 MRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
REFERINŢA 4 MMI MANAGEMENTUL MEDIULUI DE ÎNGRIJIRE
REFERINŢA 5 MCS MANAGEMENTUL CALITÃŢII  SERVICIILOR
REFERINŢA 6 DPC DREPTURILE PACIENTULUI ŞI COMUNICAREA
REFERINŢA 7 GDP GESTIUNEA DATELOR PACIENTULUI
REFERINŢA 8 MIS MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRILOR DE SÃNÃTATE
REFERINŢA 9 PGR PREVENIREA ŞI GESTIUNEA RISCURILOR
REFERINŢA 10 MIN MANAGEMENTUL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE
REFERINŢA 11 STT SIGURANŢA TRANSFUZIEI ŞI TRANSPLANTULUI