“ În mai toate statele membre ale Uniunii Europene au apărut nemulţumiri legate de metodelede finanţare şi furnizare a serviciilor medicale. Principalele probleme comune, deşi cu gradediferite, sunt deficienţele sistemelor, de a face faţă schimbărilor de patern al bolilor, de a reuşisă ofere accesul echitabil la serviciile medicale şi de a furniza aceste servicii medicale la ocalitate superioară. Preocupările comune rezultă din strategii de soluţionare similare dar şi diferite în funcţie denecesităţiile fiecărui stat în parte. Căutarea soluţiilor de creştere a eficienţei implică căutareaunor  soluţii  de  îmbunătăţire  sau  de  stabilizare  a  calităţii  prestării  serviciilor  luând  înconsiderare,  evident,  limitele  financiare pentru atingerea unui grad crescut de satisfacţie apopulaţiei cu serviciile oferite de sistemul medical.”

HEALTH CARE SYSTEMS IN THE EU/A COMPARATIVE STUDY,Publisher EUROPEAN PARLIAMENT